Leading the world and advocating national spirit

Keramiki UHMW PE Ok geçmeýän alýumin plastinka

Gysga düşündiriş:

IV dereje keramiki UHMW PE Ok geçmeýän alýumin plastinka korpus ýarag göteriji plastinka
Agramy: 2.2-2.93kg
Material: UHMWPE + Keramika / UHMWPE Diňe
Ölçegi: 25 * 30 sm / özleşdiriň
Stil: Ok geçirmeýän plastinka
Şahadatnama: ABŞ HP laboratoriýa synag hasabaty / CE / ISO
gapagy: dokma / poliurea
Gorag derejesi: NIJ0101.06 IIIA / III / IV
Aýratynlygy: ýeňil / suw geçirmeýän / samll BFS
Ulanyl: Ok geçmeýän ýelek / Çanta / maragly ulag


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň öndürijiliginiň beýany

1. Köp egrilen ok geçmeýän plastinka ergonomiki taýdan dürli ýaý şekillerine düzülendir, taktiki hereketler üçin amatly we geýmek üçin amatly kesiş burçlary bilen doldurylýar.
2. Önümde suw geçirmeýän, çyglylyga garşy, garramaga garşy, deformasiýa garşy bejergi, okdan goraýan durnukly öndürijilik we agyr we gödek hyzmat gurşawynda uzak ömri bar.
3. Önümiň ok geçmeýän öndürijiligi NIJ standartyna laýyk gelýär.
4. Önümiň gurluşy: specialokary öndürijilikli polietilen süýümli dokma erkin matadan ýasalýar we ýörite plastinka bilen birleşdirilen bufer materiallary bilen örtülýär.Daş görnüşi, uzak möhletli we durnukly ok geçmeýän ýerine ýetiriş gazanmak üçin gowy suw geçirmeýän we ultramelewşe gorag funksiýasyna eýe bolan suw geçirmeýän mata ýa-da daşky gurşawa arassa poliurea pürküji bilen örtülip bilner.

Parametr konfigurasiýasy

1. Gorag derejesi: NIJ IIIA ~ NIJ IV
2. Spesifikasiýa: 250 * 300mm, 280 * 360mm, özleşdiriň
3. Material: keramika bilen uhmwpe ýa-da uhmwpe birleşýär
4. Görkezmeler:
1) Goýlan plastinka Bulletproof Vest ýa-da Stab proof Vest bilen bilelikde ulanylmaly.Goýlan plastinka, Bulletproof Vest ýa-da Stab proof Vest-iň goýlan plastinka sumkasyna ýerleşdirilip bilner.
2) Tabak ok bilen urlandan soň ulanylyp bilinmez.
5. Bellikler:
1) Ilkinji gezek ulanmak üçin öňki zawodyň senesi we önüm şahadatnamasy barlanar we ok geçirmeýän plastinka diňe saklanyş möhletiniň bardygyny tassyklanandan soň ulanylyp bilner.
2) Gaýtadan ulanylandan soň, ok geçirmeýän plastinka üçin, hyzmat möhletiniň kesgitlenen möhletde bolandygyna üns beriň.Ok geçmeýän gorag plastinkasy, ulanyş möhletinden artyk ulanyp bolmaz.
6. Ulanylandan soň tehniki hyzmat üçin bellikler:
1) Her ulanylandan soň her esasy bölegi barlaň we kadaly işleň.
2) Belli bir wagt ulanylmasa, Bulletproof Vest-iň üstündäki tozanlar patlamak bilen aýrylýar.Bulletproof Vest, ok geçmeýän kagyzdaky çişmelerden gaça durmak üçin salkyn we gurak ýerde tekiz ýerleşdiriler, netijede hyzmatyň peselmegine sebäp bolar.
3) Çygly suw gurşawynda ulanylandan soň, saklamazdan ozal guratmaly.
4) Uzak wagtdan bäri ulanylmaýan ok geçirmeýän plastinka, salkyn we gurak ýerde saklanmalydyr, çyglylyga garşy serişdäni paketiň içine goýmaly, üstüň çygly, çygly bolmazlygy üçin yzygiderli guratmaly we tehniki hyzmat etmeli, çalaja we çalaja.Düwürtik tapylansoň, ony guratmaly we derrew aýyrmaly.

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Jiangsu, Hytaý
Agramy: 2.2-2.93kg
Material: UHMWPE + Keramika / UHMWPE Diňe
Ölçegi: 25 * 30 sm / özleşdiriň
Stil: Ok geçirmeýän plastinka
Şahadatnama: ABŞ HP laboratoriýa synag hasabaty / CE / ISO
gapagy: dokma / poliurea
Gorag derejesi: NIJ0101.06 IIIA / III / IV
Aýratynlygy: ýeňil / suw geçirmeýän / samll BFS
Ulanyl: Ok geçmeýän ýelek / Çanta / maragly ulag
Önümiň ady: maragly plastinka / Ok geçirmeýän plastinka

HTB1a2.5e3mH3KVjSZKzq6z2OXXa7
HTB1LWNCeBCw3KVjSZR0q6zcUpXad

-Ballistik material: Rilfe goramak üçin keramiki we laminirlenen UHMW-PE arka plastinka, Pistoletden goramak üçin UHMWPE / Aramid

-Gurluşyk
i) ICW.tabaklar, ýöne ýeterlik däl
ii) SA.

-Plate ölçegleri (ini × Uzynlygy)
Torso üçin: 250mm × 300mm (10 × 12 ″) ular Meşhur ♥, 280 × 360mm (11 × 14 ″) / adaty ululygy
Iki tarap üçin: 150 * 150mm (6 × 6 ″), 150 * 200mm (6 × 8 ″), 200 * 200mm (8 × 8 ″) / adaty ululyk
Ulag / diwar / gämi ýaraglary üçin: 500 * 500mm, 700 * 700mm, 1100 * 1100mm, 1500 * 1500mm / adaty ululyk

-Plate egriligi: ýeke egri / köp egri / tekiz
-Plate Cut Style: atyjylar kesmek / Kwadrat kesmek / SAPI kesmek / ASC / isleg boýunça

Daşky gapagy gaýtadan işlemek
i) Dokma örtügi: tabaklaryň gyralaryna köpükli mata bilen örtülen çydamly gara reňkli suw geçirmeýän neýlon mata (Çykdajy effekti)
ii) pyrlanmaga garşy ösen Line-X (poliurea) örtük, ikinji derejeli zeper ýetmezden deňsiz-taýsyz bölünişikleri / şrapnelleriň siňdirilişini üpjün edýän plastinkanyň daş-töwereginde gutarýar (Premium opsiýasy)

GYSGAÇA MODELLER ÜÇIN AECRATYNLAR (10 * 12 '', SAPI CUT)
Model belgisi Howp derejesi Balistik material Agramy
LY-P3A NIJ derejesi IIIA UHMWPE 0,45 kg ± 0.05
LY-K3A ARAMID 0,5 kg ± 0.05
LY-Y3D NIJ III derejesi, oneeke duruň (SA.) Keramika we UHMWPE 2.1kg ± 0.05
LY-T3D Keramika we UHMWPE 1.8kg ± 0.05
LY-P3D UHMWPE 1.55 kg ± 0.05
LY-Y3X (ICW.) Bilen bilelikde NIJ III derejesi. Keramika we UHMWPE 1,7kg ± 0.05
LY-T3X Keramika we UHMWPE 1.5kg ± 0.05
LY-P3X UHMWPE 1.0kg ± 0.05
LY-Y3PD NIJ derejesi III +, oneeke duruň (SA.) Keramika we UHMWPE 2.55 kg ± 0.05
LY-T3PD Keramika we UHMWPE 2.2kg ± 0.05
LY-Y3PX (ICW.) Bilen bilelikde NIJ derejesi III +. Keramika we UHMWPE 1.95kg ± 0.05
LY-T3PD Keramika we UHMWPE 1,7kg ± 0.05
LY-Y4D NIJ IV dereje, ýeke dur (SA.) Keramika we UHMWPE 2.85 kg ± 0.05
LY-T4D Keramika we UHMWPE 2.3 kg ± 0.05
LY-Y4X (ICW.) Bilen bilelikde NIJ derejesi IV. Keramika we UHMWPE 2.65kg ± 0.05
LY-T4X Keramika we UHMWPE 2.1kg ± 0.05
LY-Y4PD NIJ derejesi IV +, ýeke dur (SA.) Keramika we UHMWPE 3.2kg ± 0.05
LY-T4PD Keramika we UHMWPE 2.8kg ± 0.05
LY-Y4PX (ICW.) Bilen bilelikde NIJ derejesi IV +. Keramika we UHMWPE 2.85 kg ± 0.05
LY-T4PX Keramika we UHMWPE 2,5 kg ± 0.05
HTB1S40ibmf2gK0jSZFPq6xsopXab
HTB1cQscaSf2gK0jSZFPq6xsopXao

Sorag-jogap

1.Q: Siz zawodmy ýa-da söwda fabrigi?
J: Biz zawod bilen üpjün ediji.Ofisimiz Jiangsu welaýatynyň Zhenjiang şäherinde ýerleşýär.

2.Q: Önümiňiziň hili barada nähili?

J: Önümiň hili uzak möhletli gatnaşyk üçin iň möhüm şertdir.

3.Q: Mugt nusgalar berip bilersiňizmi?
J: Biz size nusgalary iberip bileris, ýöne mugt däl. Nusgalary we ýükleri tölemeli.


  • Öňki:
  • Indiki: